Випуск 4 (2014)

Автор | 26 Березня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

 

Філологічні науки

2014 рік

Випуск 4

ПОВНИЙ ВИПУСК

Титульна сторінка

Зміст

 1. Ландер М. А. (Миколаїв). Специфіка розподілу аброморфем у назвах знарядь і засобів дії
 2. Романюк В. М. (Вінниця). Лінгвістична експлікація соматичної лексики
 3. Тончева Хр. М. (Пловдив, България). За лексикално-семантичната дублетност в преписите
 4. Турчак О. М. (Дніпропетровськ). Екстралінгвальні та інтралінгвальні чинники виникнення оказіоналізмів у мові періодики кінця ХХ століття
 5. Chernenko V. (Poltava). Interpersonal idiomatic expressions: conviviality and conflict in verbal interactions
 6. Гуменна І. І. (Львів). Асоціативно-експресивні засоби англійського масмедійного дискурсу
 7. Євтушина Т. О. (Одеса). Фразеологічна вербалізація визначальних регіональних рис менталітету у прозі В. Стефаника і М. Матіос
 8. Здіховська Т. В. (Луцьк). Паремії як компонент фразеології в прозі Б. Лепкого й У. Самчука
 9. Кальченко Т. Ю. (Харків). Аксіологічна функція прецедентних феноменів у поетичному творі (на матеріалі лірики В. Герасим’юка та І. Римарука)
 10. Компанієць І. В. (Харків). Контексти іменування як відображення мовленнєвих стратегій і тактик
 11. Слобода Н. В. (Дніпропетровськ). Функціональні типи графічно неадаптованих англіцизмів у назвах і рекламі українських організацій
 12. Сукаленко Т. М., Жежеря О. С. (Ірпінь). Формування культури мовлення у сфері професійної діяльності економіста
 13. Щербицька В. В. (Дніпропетровськ). Особливості графічної стилістики в сучасних автобіографічних англомовних творах
 14. Гапєєва І. М. (Мелітополь). Національний колорит та естетика поетичного виразу мовотворчості шістдесятників
 15. Ікалюк Л. М. (Івано-Франківськ). Вигуки-пейоративи у середньоанглійській мові
 16. Коваль О. В. (Мелітополь). Трансформація фразеологізмів як засіб увиразнення художнього тексту (на матеріалі творів ХХ століття)
 17. Косович О. В. (Київ). Неолексеми гiбридної природи в стилiстичнiй панорамi французької мови
 18. Зоріна Ю. В. (Вінниця). Функції називного уявлення й називного теми
 19. Ковбаско Ю. Г. (Івано-Франківськ). Еволюція дейктичних центрів локативності в англійській мові
 20. Кульбабська О. В. (Чернівці). Граматичний обсяг терміна “просте ускладнене речення”
 21. Радомська Л. А. (Вінниця). Складні утворення із запозиченим препозитивним компонентом
 22. Христіанінова Р. О. (Бердянськ). Формально-граматична організація складно-сурядних речень
 23. Бажок І. А. (Гомель, Беларусь). Жанрава-тэматычныя асаблівасці беларускай і ўкраінскай эсэістыкі
 24. Волковецька Н. В. (Івано-Франківськ). Образ успішної людини як проблема самоідентифікації в умовах еміграції
 25. Криштоп И. С. (Минск, Беларусь). Доминанты любовной лирики Эдны Миллей и Констанции Буйло
 26. Літвінова І. М. (Харків). Рецепція східних культур у сучасній українській літературі (на матеріалі поезії Ліни Костенко)
 27. Маркова М. В. (Дрогобич). Михайло Лермонтов “К Нэере”: спроба інтерпретації у компаративістичному руслі
 28. Вечоркін І. О. (Луганськ). Деякі ментальні ознаки українського художнього тексту другої половини ХХ ст.
 29. Грищенко І. В. (Київ). Проблема міжетнічного полілогу України у публікаціях видань ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах “Киевской старины”)
 30. Пилипишин С. І. (Бережани). Дискурс української самодостатності та національної ідентичності у контексті творчості Олександра Пипіна, Омеляна Огоновського та Івана Франка
 31. Анісімова Н. П. (Бердянськ). “Маленьке місто, вулиця сумна…”: естетичне вираження опозиції “центр / периферія” у ліриці поетичного покоління 80-х років ХХ ст.
 32. Богданова М. М. (Бердянськ). Художній світ історичної повісті Богдана Лепкого “Сотниківна”
 33. Бондар Ю. В. (Луганськ). Листування Пантелеймона Куліша: тематичні аспекти та жанрово-стильові особливості
 34. Майборода Н. В. (Донецьк), Шленьова М. Г. (Харків). Образне слово у ліриці поетів шахтарського краю (на матеріалі поезії С. Черкасенка та В. Голобородька)
 35. Новик О. П. (Бердянськ). Мотив мовчання у поезії українського романтизму
 36. Стасик М. В., Бабич Д. В. (Запоріжжя). Народні традиції в художній інтерпретації Григора Тютюнника (на прикладі оповідання “Оддавали Катрю”)
 37. Філоненко С. О. (Бердянськ). Вовкулаки починають і програють: мотив перевертня в сучасній українській белетристиці
 38. Козій О. Б. (Кіровоград). Морально-етична проблематика роману М. Шеллі “Франкенштейн”
 39. Крисало О. В. (Луганськ). Індивідуальний жіночий дискурс в оригіналі та перекладі драматургічного твору (на материалі п’єс Теннессі Уїльямса)
 40. Пилипюк Л. А. (Луцьк). Реально-топографічний простір у творчості Оноре де Бальзака
 41. Прушковська І. В. (Київ). Конфлікт значущості загальнолюдських цінностей крізь призму турецької драми (на матеріалі п’єси Х. Еркека “Поріг”)
 42. Суичимез А. А. (Измаил). Лестница как предметный экспликатор драматургического пространства А. Н. Островского
 43. Сухомлинов О. М. (Бердянськ). Казковий вимір художньої моделі “Втечі до Багдада” Ярослава Івашкевича
 44. Чирва Ю. О. (Луцьк). Використання літературно-журналістських засобів у романі “З холодним серцем” Трумена Капоте
Категорія: 2014