Правила подачі рукопису

Правила подачі рукопису статті

ДО УВАГИ АВТОРІВ! ЗМІНИ У ВИМОГАХ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

 1. ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
  1. Вимоги до оформлення тексту
   • Шрифт – Times New Roman
   • Розмір шрифта – 14
   • Інтервал -1,5
   • Поля документа – 20 мм
   • Кількість сторінок – 8-12
   • Мова статті: українська, російська, англійська

2. Структура статті

Зразок оформлення

УДК  821.163.41’06-31.09

Іванова О. І.,

кандидат філологічних наук, доцент,

Бердянський державний педагогічний університет,

ivanova@ukr.net

НАЗВА СТАТТІ

Анотація

Прізвище та ініціали. Назва статті.

[Текст анотації]

Ключові слова:

Summary

Прізвище та ініціали. Назва статті.

[Текст анотації]

Key words:

[Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст]

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : [підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів] / А. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 448 с.

 

3. Подача статті до редакції

– Не більше 10 слів

– Не містить абревіатур

– Строго відповідає змісту статті

4. Вимоги до української та російської анотацій

– Не менш 35 слів

– Не більше 50 слів

– Не містить абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті

5. Вимоги до ключових слів

– Не більше 10 слів

– Не містять абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті

– Подаються в називному відмінку

– Розділені комами

6. Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті

– Посилання на літературні джерела мають вигляд [1], [1, с.5]

– Посилання повинні йти за алфавітом

– На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, посилання повинні бути в тексті статті обов’язково!

7. Вимоги до оформлення списку джерел у розділі Література

– Джерела оформляються згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30)

Джерел повинно бути не менше 10

У списку посилань неприпустимо використання ГОСТів та загальнонаціональних стандартів

– Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30% (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші роботи)

8. Вимоги до анотації англійською мовою

– Обсяг від 100 до 250 слів

– Інформативність (не містить загальних слів)

– Оригінальність (не є калькою російськомовної анотації)

– Змістовність (відображає основний зміст статті і результати досліджень)

– Структурованість (дотримується логіки опису результатів в статті)

9. Вимоги до оформлення відомостей про авторів 

Для кожного з авторів

ПІБ повністю

Науковий ступінь, звання

 ВНЗ

Адреса ВНЗ

E-mail

Контактний телефон

– Кількість публікацій в українських виданнях (приблизна)

– Кількість публікацій в іноземних індексованих виданнях (приблизна)

 

10. Поштова адреса для відправки збірника (обов’язкова умова)

Іванов Сергій Петрович

Відділення Нової пошти №45 (м. Київ, вул. Ватутіна, 24)

Контактний тел.: +38050-33-77-888

 

 1. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Завантажити зразок

 1. ПОДАЧА СТАТТІ ДО РЕДАКЦІЇ
  1. Оформлення рукопису статті за вимогами журналу (http://bdpu.org.ua/pedagogy/ua/ )
  2. Надання рукописи статті та ліцензійного договору до редакції одним із зручних для авторів способом:
   • надіслати на електронну пошту: naukabdpu@gmail.com
   • надіслати до редакції за адресою вул. Шмідта, 4, кім. 23, м. Бердянськ, Україна.
 1. Після прийняття редакцією позитивного рішення про публікацію статті провести оплату згідно з виставленим рахунком (квитанції) на оплату.
 2. Надати в редакцію пакет документів.

Увага! Автор (колектив авторів), подаючи рукопис до редакції збірника “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки”, погоджується з усіма вимогами до оформлення, подачі рукопису статті та оплату і несе повну відповідальність у разі порушення цих вимог.

 1. РЕЦЕНЗУВАННЯ

Термін виконання від 1 тижня до 1 місяця

 1. Після того як Ви подасте статтю, вона буде відправлена на рецензування. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування

Процедура рецензування має на увазі перевірку на плагіат, перевірку відповідності назви статті та змісту, перевірку змістовної частини статті

 1. Отримати відповідь від рецензентів. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити назад по електронній пошті
 2. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені рецензентами зауваження, стаття відправляється на редагування
 1. РЕДАГУВАННЯ

Термін виконання від 1 тижня до 1 місяця

 1. Після того як стаття пройшла рецензування, вона відправляється на редагування

Процедура редагування має на увазі перевірку статті за формальними ознаками, правильність оформлення згідно з вимогами

 1. Отримати відповідь від редакторів журналу. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити статтю назад по електронній пошті
 2. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені редактором зауваження, Вам необхідно підготувати пакет документів
 1. ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТТІ

Один примірник статті в роздрукованому варіанті (підписаний на зворотній стороні останнього аркуша усіма авторами)

Рецензія, підписана доктором наук, з печаткою, яка завіряє його підпис (це вчений, який рекомендує статтю до друку). Ця вимога поширюється на ті статті, у складі авторів яких немає доктора наук.

Усі документи в роздрукованому вигляді відправляються на адресу редакції:

вул. Шмідта, 4, каб.23, Бердянськ, Україна, 71100

 1. ОТРИМАННЯ ЖУРНАЛУ

Про вихід журналу в світ повідомляється на головній сторінці сайту журналу.

Автори, які проживають  у Бердянську, забирають свій примірник журналу в редакції.

Авторам з інших міст журнал відправляється “Новою поштою” на адресу, вказану ними у відомостях про автора.

Електронну версію журналу Ви можете побачити в архіві на нашому сайті.