Періодичність видання

Журнал виходить 3 рази на рік.

“Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки” публікується тричі на рік. Наукові матеріали бажано надсилати до 01 квітня, 01  жовтня та 01 грудня.