Головна

Наукові записки
Бердянського державного педагогічного університету
Серія: Філологічні науки

(Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України
збірник включений до Переліку наукових фахових видань України
(наказ МОН України №1279 від 6 листопада 2014 року)
індексується в наукометричних базах даних: Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського

ISSN 2412-933Х

DOI 10.31494/2412-933Х

У 2013 році засновано “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету”.

Бердянський державний педагогічний університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

Ректор – Богданов Ігор Тимофійович, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

У збірнику “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки” вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам мовознавства та літературознавства. Висвітлено проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу, когнітивної лінгвістики, лексикології та фразеології. Досліджено проблеми часопросторових вимірів літератури, поетики художнього тексту, теорії літератури і порівняльного літературознавства.

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України видання включено до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 1279 від 6 листопада 2014 року), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з галузі «Філологія (мовознавство та літературознавство)».

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. ISSN 2412-933Х

Збірник наукових праць видається українською, англійською, російською, болгарською, польською (змішаними) мовами.

Журнал відкритий для співробітництва як з українськими, так і з закордонними науковцями.

Усі серії наукового видання “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету” видаються тричі на рік (травень-червень, жовтень-листопад, грудень-січень).

Статті приймаються до друку до 01 квітня, 01 жовтня та 01 грудня поточного року.

Матеріали, надіслані авторами пізніше зазначених термінів, приймаються до розгляду з метою публікації в наступному випуску, якщо автор не повідомить про своє бажання зняти матеріали з розгляду.