Тематика публікацій

Тематика публікацій

На сторінках видання публікуються матеріали за такою тематикою:

Мовознавство:

 • соціологічний аспект вивчення мовних одиниць
 • когнітивна лінгвістика
 • текст і дискурс, особливості перекладу
 • сучасні технології викладання філологічних дисциплін
 • лексикологія
 • фразеологія

Літературознавство:

 • поетика художнього твору
 • теорія літератури
 • порівняльне літературознавство
 • часопросторові виміри літератури
 • інтертекстуальний та інтелектуальний дискурси літератури
 • філософія і література
 • літературна критика
 • рецензії