Випуск 5 (2015)

Автор | 26 Березня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

 

Філологічні науки

2015 рік

Випуск 5

Титульна сторінка

Зміст

 1. Бассай С. М. (Запоріжжя). Анекдот як мовленнєвий жанр
 2. Бичок А. В. (Тернопіль). Особливості лінгвокраїнознавчої компетентності фахівця міжнародної економіки в ситуаціях міжкультурної комунікації
 3. Білоконенко Л. А. (Дніпропетровськ). Обман як вербальний конфліктоген (на матеріалі української та російської фразеології)
 4. Іванова І. Б. (Київ). Дискурс, текст, стиль: модель лінгвістичного дослідження реклами
 5. Кириченко Д. А. (Симферополь). Коммуникация насилия в современной “новой драме”
 6. Ніколенко А. Г. (Київ). Використання мовного ряду для створення культурного реалізму і емотивності у дискурсі американського ігрового кіно
 7. Stryga E. V. (Odesa). Common English idioms: meanings and origins
 8. Шумейко О. В. (Чернівці). Засоби об’єктивації вегетативних симптомів страху в сучасній американській художній прозі
 9. Жарікова Ю. В. (Маріуполь). Когнітивна діяльність людини у фразеології румейської, новогрецької та української мов
 10. Крижко О. А. (Бердянськ). Гіперо-гіпонімічні відношення зооморфних образів в українських казках про тварин
 11. Шахейд А. А. (Луганск). Некоторые аспекты проблемы формирования ценностей народной художественной культуры у современной студенческой молодежи
 12. Шепель Ю. А. (Днепропетровск). Когнитивная обусловленность основных лингвистических единиц и структур
 13. Альошина М. Д. (Київ). Особливості відтворення стилістики роману Марка Твена “Пригоди Гекльберрі Фінна” в українських, російських та польських перекладах
 14. Балабан О. О. (Київ). Системний характер та семантичні особливості англійських кольоропозначень
 15. Дакі О. А. (Ізмаїл). Тематична класифікація назв суден в українській морській термінології
 16. Денисенко Н. В., Мілько Н. Є. (Мелітополь). Відтворення інверсії як перекладознавча проблема
 17. Кутна Ю. Б. (Маріуполь). Народнопоетична основа лірики Т. Шевченка у перекладах його творів румейським діалектом новогрецької мови
 18. Мочарська У. Р. (Тернопіль). Вплив періодичних видань на формування та становлення української мови у Галичині початку ХХ століття
 19. Сорока О. Б. (Львів). Особливості морфологічної адаптації англонеологізмів у сучасній болгарській мові (на прикладі множини багатоскладових іменників чоловічого роду)
 20. Жигун С. В. (Київ). Образ ученого у творах В. Підмогильного та О. Слісаренка у контексті роздумів про неореалізм
 21. Колінько О. П. (Бердянськ). Екзистенційна самотність генія в новелістиці к. ХІХ – поч. ХХ ст. (на матеріалі творів українських і російських письменників)
 22. Летаева Н. В. (Одинцово). Игры разума в “Романе с кокаином” М. Агеева
 23. Остапович М. О. (Чернівці). Образ інтелектуала як чужого в оповіданнях Станіслава Дигата
 24. Ткаченко Р. П. (Київ). Особисте життя науковця у романах Н. Рибака “Час сподівань і звершень” і Ю. Мушкетика “Біла тінь”
 25. Шапошникова О. О. (Харків). Інтелектуальний дискурс у романах І. Багряного: образи професорів
 26. Безруков А. В. (Дніпропетровськ). Риторика епохи “готового слова”: бароко як підступ до нової літературної реальності
 27. Berezhanska Yu. V. (Poltava). Intellectual duelling as a means of self-comprehension in the reluctant fundamentalist
 28. Богатирьова К. В. (Київ). Просвітницько-інтелектуальні мотиви в українських одах кінця XVIII – початку XIX століть
 29. Гребенюк Т. В. (Запоріжжя). Характерні риси подієвості феноменологічної прози (на матеріалі творів Т. Прохаська)
 30. Давидова-Біла Г. В. (Слов’янськ). Проблема гносеологічного мінімуму інтелектуальної прози
 31. Комаров С. А. (Славянск). Морально-этическая проблематика русского фельетона 1920-х – начала 1930-х годов
 32. Пугаченко А. В. (Донецьк). Розкладання гуманістичної концепції людини у дзеркалі художньої літератури: дендізм
 33. Томченко М. А., Калантаєва О. О. (Запоріжжя). Психоісторія української літератури Н. Зборовської
 34. Ганошенко Ю. А. (Запоріжжя). Інтелектуальність в романі vs інтелектуальний роман: до проблеми дифініціювання жанру
 35. Куриленко І. А. (Харків). До питання про сутність та жанрові особливості українського інтелектульного роману
 36. Ленська С. В. (Київ). Формування жанру фантастичного оповідання в українській новелістиці 1920-х років
 37. Філоненко С. О. (Бердянськ). Геополітично-гендерний Warcraft: формула “загубленого світу” в романі Владислава Івченка “Химери Дикого Поля”
 38. Шулькова К. І. (Бердянськ). Тенденції розвитку дитячої літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття
 39. Бондарь Н. Ю. (Шостка). Специфика функционирования архетипа ребенка в романе У. Стайрона “Выбор Софи”
 40. Городніча Н. В. (Енергодар). Орнаментальний стиль як мистецьке явище в культурі і літературі Київської Русі
 41. Зуєнко М. О. (Полтава). Поетика “Священних сонетів” Джона Донна
 42. Котовець Д. В. (Тернопіль). Науковий простір біографії академіка Д. В. Затонського
 43. Кушнир И. Б. (Львов). Пространство детства в новеллах Ж. М. Г. Леклезио
 44. Новик О. П. (Бердянськ). Гра з текстом у романі “Пентакль”
 45. Панова Н. Ю. (Бердянск). Самоубийство в романе М. Арцыбашева “Санин”
 46. Пилипюк Л. А. (Луцьк). Реально-топографічний простір у творчості Оноре де Бальзака
 47. Салюк Б. А. (Бердянськ). Кіноінтерпретації оповідання О. Генрі “Вождь червоношкірих”
 48. Шарова Т. М. (Мелітополь). Поетикальні вектори художньої творчості К. Гордієнка
 49. Сухомлинов О. М. (Бердянськ). Особливості воєнної прози Леопольда Бучковського
 50. Александрова Г. А. (Київ). Комплексне дослідження українського фольклору Поділля. Рецензія на монографію О. Шалак “Український фольклор Поділля в записах і дослідженнях ХІХ – початку ХХ століття” (Київ : Освіта України, 2014. – 464 с.)
 51. Александрова Г. А. (Київ). Комплексне дослідження українського фольклору Поділля. Рецензія на монографію О. Шалак “Український фольклор Поділля в записах і дослідженнях ХІХ – початку ХХ століття” (Київ : Освіта України, 2014. – 464 с.)
 52. Харлан О. Д. (Бердянськ). Шевченко на усі часи. Рецензія на посібник Ольги Куцевол “Вивчення життя і творчості Великого Кобзаря через художню рецепцію літературної шевченкіани” (Вінниця, 2013. – 256 с.)
 53. Христіанінова Р. О. (Бердянськ). Складні речення крізь призму синхронної перехідності. Рецензія на монографію Л. Шитик “Синхронна перехідність синтаксичних одиниць в українській літературній мові” (Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 474 с.)
Категорія: 2015