Випуск 6 (2015)

Автор | 2 Квітня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

 

Філологічні науки

2015 рік

Випуск 6

Титульна сторінка

Зміст

 1. Афонина Ю. М. (Кривой Рог). Характеризированные способы глагольного действия, представленные в словообразовательном гнезде с вершиной – глаголом любить
 2. Денисова А. С. (Бердянськ). Проблема дослідження класифікацій фразеологічних одиниць у лінгвістиці
 3. Рула Н. В. (Бердянськ). Формально-граматична та семантико-синтаксична організація складносурядних речень зі сполучником і (й)
 4. Семашко Т. Ф. (Київ). Образний потенціал назв органів перцепції у структурі усталених стереотипних номінацій
 5. Антіпов О. С. (Старобільськ). Лексико-семантичне поле “патріот” у художній публіцистиці Лесі Українки
 6. Дьяченко С. М. (Сімферополь). Проблеми перекладу просвітницьких есе і шляхи їх подолання
 7. Козлова О. С. (Київ). Дія комунікативного кодексу в англійському інтерв’ю
 8. Смирнова М. С. (Маріуполь). Принципи аналізу дискурсивних стратегій і тактик православної проповіді
 9. Сорокина Е. И. (Томь, Россия). Полилингвальные тексты в обучении многоязычию
 10. Фурманова В. П. (Саранск, Россия). Культурно-этический аспект взаимодействия коммуникантов в межкультурном общении
 11. Халабузар О. А. (Бердянськ). Оновлення парадигми освіти як шлях до вдосконалення фахової підготовки лінгвістів
 12. Василькова І. О. (Маріуполь). Лінгвокультурологічний підхід до визначення концепту як засобу реалізації етнічної свідомості та фольклорних реалій
 13. Іщенко Л. Р. (Київ). Загальні назви явищ погоди за диференційними ознаками у говірках центрального Поділля
 14. Кравцова Ю. В. (Киев). Достижения, проблемы и перспективы развития восточнославянской лингвоконцептологии
 15. Подолянчук О. В. (Хмельницький). Гуцульська діалектна лексика прозових творів Гната Хоткевича
 16. Путкарадзе Т. К. (Батуми, Грузия). Этнодемографические процессы в Грузии на современном этапе
 17. Ципнятова І. В. (Київ). Творчість Якова Жарка у сучасній науково-практичній рецепції
 18. Лучик О. І. (Чернівці). Художня своєрідність “внутрішнього світу” п’єс Юри Зойфера
 19. Мацьків Л. В. (Чернівці). Портретні дискурси у прозі Костянтини Малицької та Дмитра Макогона
 20. Пархета Я. В. (Кіровоград). Григір Тютюнник: “У пошуках батька”
 21. Сінченко О. Д. (Київ). “Безгрунтянство” як екзистенціальна проблема в повісті “Без грунту” В. Домонтовича й “Еней та життя інших” Юрія Косача
 22. Хорольська Т. В. (Бердянськ). Літературознавча рецепція творчості Івана Білика
 23. Варикаша М. М. (Бердянськ). Проблема національної ідентичності в оповіданнях Лахірі Джумпи
 24. Сосницька М. О. (Бердянськ). Екзотичний простір далеких планет у дитячій науковій фантастиці (за творами Анатолія Дімарова, Кіра Буличова та Роберта Хайнлайна)
 25. Станчевская Т. С. (Запорожье). Моральный кодекс институтки в “Очерках институтской жизни былого времени” Анны Энгельгардт
 26. Степанова А. А. (Дніпропетровськ). Образ Парижа у романі Е. Хемінгуея “Фієста” (про метаморфози святкового міста)
 27. Андросов В. А. (Львов). Библейские мотивы в творчестве Иосифа Бродского (на материале стихотворений сборника “Остановка в пустыне”)
 28. Матушек О. Ю. (Бердянськ). Молитва у проповідях Лазаря Барановича
 29. Журавльова С. С. (Бердянськ). Українська панегірична поезія доби Бароко в рецепції літературної медієвістики другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: опис – критика – популяризація
 30. Школа В. М. (Бердянськ). Казкові елементи п’єс Пилипа Капельгородського
 31. Бокшань Г. І. (Херсон). Відображення світоглядного синкретизму в етнокультурних концептах роману-феєрії Галини Пагутяк “Зачаровані музиканти”
 32. Філоненко С. О. (Бердянськ). Кривавий водевіль на палубі: формула історичного детективу в романі Ірен Роздобудько “Подвійна гра в чотири руки”
 33. Єгорова Ю. М. (Мелітополь). Фантастика в епоху постмодерну: еволюція жанру
 34. Кизилова В. В. (Старобільськ). Жанрові модифікації різдвяної казки в новітній українській літературі для дітей: поліфонія категорії дива
 35. Мунтян А. О., Шпак І. В. (Дніпропетровськ). Angel of the mist – елементи готичного в романі Карлоса Руїса Сафона “The shadow of the wind”
 36. Насалевич Т. В. (Мелитополь). Композиционно-стилистические особенности пейзажной и городской лирики Алика Белогловского
 37. Tsocheva N. S. (Shumen, Bulgaria). The image of Bulgaria and the Bulgarians in the works of Stanislav Stratiev
 38. Богданова О. І. (Бердянськ). Мотив будинку в “міському тексті” М. Хвильового та А. Дьобліна
 39. Васильєва А. Н. (Бердянськ). Інтерпретація теми безумства у творах М. В. Гоголя та Анхеля де Куатьє
 40. Вещикова О. С. (Запоріжжя). Інтертекстуальність та інтермедіальність як засоби організації читацького сприймання творів збірки В. Даниленка “Сон із дзьоба стрижа”
 41. Панова Н. Ю. (Бердянск). Самоубийство в прозе В. Стефаника и Т. Гарди
 42. Суровцева Е. В. (Москва, Россия). О влиянии романа “Мастер и Маргарита” М. А. Булгакова на роман “Хромая судьба” А. Н. и Б. Н. Стругацких
 43. Фесенко Є. В. (Бердянськ). Функції екфрази в романі Інґрід Нолль “Röslein rot”
 44. Астаф’єв О. Г. (Київ). У дзеркалі художньої танатології. Рецензія на монографію Н. Панової “Дискурс самоубийства в украинской, русской и английской прозе конца XIX – начала XX века” (Бердянск : Издатель Ткачук О. В., 2015. – 420 c.)
Категорія: 2015