Випуск 7 (2015)

Автор | 2 Квітня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

 

Філологічні науки

2015 рік

Випуск 7

Титульна сторінка

Зміст

 1. Bohdan V. (Berdiansk). Semantic and pragmatic functions of adjoining constructions and complex sentences
 2. Гаврилова В. В. (Бердянськ). Теоретичні засади вивчення паремій
 3. Зубенко К. В., Ковальова Г. М. (Краматорськ). Логічний принцип класифікації частин мови у мовознавстві 40-х рр. – кінця ХХ ст.
 4. Косович О. В. (Київ). Лексеми гiбридної природи в процесах iнноватики французької мови
 5. Мороз А. А. (Бердянськ). Інтерпретація українських та російських реалій засобами англійської мови (на матеріалі мемуарів А. Ройера “English prisoners in Russia”)
 6. Нікітенко В. О. (Запоріжжя). Аксіологічні засади викладання іноземної мови професійного спрямування
 7. Рудакова Т. М. (Біла Церква). Іншомовні лексичні запозичення та проблема їхньої доцільності у витлумаченні вчених ХХ–ХХІ ст.
 8. Червенко О. Б. (Бердянск). За някои специфични употреби на вторични езикови текстове (по материали от българския език)
 9. Шандрук С. І. (Кіровоград). Іншомовна освіта у США з позицій мультикультурності
 10. Шеремета В. П. (Київ). Соціальні стереотипи жінки у текстах українських народних пісень та мовні засоби їх вираження
 11. Васильєва А. Н. (Бердянськ). Стигматизація героїв як безумних в російській та англійській прозі першої половини ХІХ століття
 12. Сакович Т. С. (Гомель, Беларусь). Философия существования и военная проза Генриха Бёлля и Ивана Науменко
 13. Карбашевська О. В. (Івано-Франківськ). Балада Вільяма Вордсворта “Терен” (“The thorn”): поетика, фольклорні витоки, українські перегуки
 14. Чик Д. Ч. (Бердянськ). Архетип мудрого старого в романі “Аристион, или перевоспитание” В. Наріжного та “The history of pendennis…” В. Теккерея
 15. Чура Ю. О. (Івано-Франківськ). Інтерпретаційне поле дихотомії Мазепа / Петро І у німецькомовній мазепіані ХІХ століття і пенталогії Б. Лепкого “Мазепа”
 16. Випасняк Г. О. (Івано-Франківськ). Житіє бітника: роман Джека Керуака “Волоцюги Дхарми”
 17. Зубенко О. А. (Полтава). Жанр літературної казки у творчості В. Крапивіна
 18. Лиденкова О. А. (Гомель, Беларусь). Современный белорусский исторический роман как интеллектуальная проза
 19. Перенчук О. З. (Тернопіль). Функціональна і актантна структура детектива
 20. Перес В. (Пуэбла, Мексика). Ценные сказки и сказки о ценностях
 21. Степанова А. А. (Днепропетровск). Алушта как театральное пространство в романе И. С. Шмелева “Солнце мертвых”
 22. Сухарєва С. В. (Луцьк). Польськомовна проповідницька проза в українському письменстві XVII століття: до проблеми жанру
 23. Суховєєнко К. І. (Харків). Традиції “нової драми” у п’єсах Євгена Плужника
 24. Філоненко С. О. (Бердянськ). “Львівський” цикл ретродетективів Андрія Кокотюхи як видавничий проект
 25. Широкова В. В. (Измаил). “Путешествие сэра Джона Фирфакса” М. Кузмина: роман-путешествие или плутовской роман?
 26. Анісімова Л. В. (Київ). Вплив філософії прагматизму на літературознавство США: від транзакційної теорії Л. М. Розенблатт до “неопрагматизму” С. Фіша
 27. Нехайчук Ю. А. (Бердянськ). Еволюція поглядів на роль видатних особистостей в історичному процесі
 28. Мацевко-Бекерська Л. В. (Львів). Наратологічний горизонт екстрадієгезису української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 29. Нагай І. Д. (Бердянськ). Художня рецепція як літературознавче поняття
 30. Нечиталюк І. В. (Одеса). Літературний мотив смерті в системі екзистенційного філософствування кінця ХІХ – початку ХХ століття
 31. Радько А. В. (Луцьк). Проза Лесі Українки в дослідженнях Б. Якубського
 32. Самохіна В. О. (Харків). Комічне у постмодерністських художніх текстах ХХ–ХХІ ст.
 33. Юрчук О. О. (Житомир). Українські постколоніальні студії
 34. Бай О. С. (Луцьк). Риторично-концептичні засади написання старопольської збірки “Świat po części przeyzrzany” Данила Братковського
 35. Павлищева Я. А. (Харьков). Конфигурации гендерных дискурсов в рассказах С. Моэма
 36. Питюр О. В. (Київ). Дидактичний потенціал Богородиці (на матеріалі василіянських творів барокової доби)
 37. Смаглій І. В. (Дніпропетровськ). Жінка-митець у поезії С. Йовенко: конфлікт побуту і творчості
 38. Семків Р. А. (Київ). Поетика комічного у поезії Тараса Шевченка
 39. Табакова Г. І. (Бердянськ). Роль епічних та ліричних родових ознак у метажанрі ліричної прози
Категорія: 2015