Випуск 3 (2014)

Автор | 26 Березня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

Філологічні науки

2014 рік

Випуск 3

ПОВНИЙ ВИПУСК

Титульна сторінка

Зміст

 1. Архіпова О. В. (Луганськ). Засоби образності як репрезентанти гендерного концепту “чоловік” у сучасному українському художньому дискурсі
 2. Диденко Н. Н. (Одеса). Экспликация художественного концепта glaube в картине мира Гюнтера Грасса
 3. Нестеренко К. В. (Харьков). О взаимосвязи концептов (на примере анализа фрагмента русской картины мира “Суд”)
 4. Решетняк О. О. (Слов’янськ). Лінгвокультурологічні особливості вербалізації домінантних морально-етичних бінарм Старого й Нового Заповіту
 5. Ткачик О. В., Булда Н. В. (Київ). Структурно-семантичний аналіз когнітивних метафоричних конструкцій в романі Сюзан Коллінз “Голодні ігри”
 6. Фоміна С. Б. (Харків). Семантико-когнітивний аспект концепту “time” в художньому тексті фантастичного жанру
 7. Шевченко М. Ю., Пархоменко К. О. (Слов’янськ). Функціонально-семантичний аналіз похвали як мовленнєвого акту на матеріалі творів С. Кінселли, Т. Парсонса та Дж. Тролоп
 8. Myhovych І. (Luhansk). Communicative strategies and tactics in modern English speech genres
 9. Саламатіна О. О. (Миколаїв). Комунікативно-прагматичні стратегії респондента у сучасному публіцистичному інтерв’ю (на матеріалі німецькомовної та англомовної преси)
 10. Червенко О. Б. (Бердянск). Характерни особености на българските народни песни от село Лозоватка (Приморски район, Запорожка област, Украйна)
 11. Шкіцька І. Ю. (Тернопіль). Семантичні різновиди маніпулятивно спрямованих компліментарних висловлювань
 12. Акімова Н. В. (Кіровоград). Вплив специфіки мови інтернету на появу надлишкових для однозначного розуміння мовленнєвих одиниць (на прикладі текстів українських та білоруських сайтів новин)
 13. Гнатюк Л. (Перемишль, Польща). Вербальні та невербальні вияви етноспецифіки в міжкультурному міжособистісному спілкуванні
 14. Джельова А. С. (Пловдив, България). Синергетичният подход при изследване на междусистемните езикови взаимодействия билингвизъм, диглосия, интерференция
 15. Кемалова А. И. (Пловдив, България). Книжовна норма и народноезикови черти в един новобългарски писмен паметник
 16. Кузьміч Н. В. (Мінск, Беларусь). Энтагенез ментальнасці: мастацкі аспект
 17. Микитюк О. Р. (Львів). Український прикметник як стрижень національної картини
 18. Сніца Т. Є. (Хмельницький). Міжкультурна комунікація як суспільний феномен
 19. Ушаков А. С. (Луганськ). Іншомовна підготовка викладачів іноземних мов у Канаді в умовах інтеграційних процесів
 20. Kiselyova O. (Slovyansk). English modality. Some problems of translation
 21. Коломієць С. С., Солоділіна А. С. (Київ). Переклад оціночних суджень жанру “інтерв’ю” в науково-публіцистичному дискурсі
 22. Марковська А. В. (Миколаїв). Міжкультурний аспект перекладу німецьких фразеологізмів (на матеріалі сучасної німецькомовної преси)
 23. Ткачик О. В., Ляпіна О. В. (Київ). Прагматико-стилістичні особливості перекладу англомовних фразеологізмів-колоронімів українською мовою в художніх творах
 24. Безруков А. В. (Дніпропетровськ). Бароко у контексті стильової поліфонії XVII століття
 25. Варнацька Г. О. (Дрогобич). Інтелектуальне угруповування “Блумсбері”: філософія та переконання
 26. Кондратенко Н. В. (Одеса). Художній текст як ігрова реальність
 27. Коч Н. В. (Миколаїв). Інтертекстуальність роману Ліни Костенко “Записки українського самашедшого”
 28. Павлюх Н. М. (Дрогобич). Концепція естетичного сприйняття у творчості Ганса-Ґеорга Ґадамера
 29. Плотникова А. А. (Луганск). Смерть и ее атрибутика в творчестве А. Н. Вертинского
 30. Тытюк А. К. (Днепропетровск). Писательницы детективных романов и их женские персонажи
 31. Філоненко С. О. (Бердянськ). “Маленька самотня людина в нічному місті”: урбаністика в стилі нуар у сучасному українському детективі
 32. Кара Т. С. (Одеса). Українська історична повість першої половини ХХ століття у дзеркалі критики і літературознавства
 33. Король Л. П. (Запоріжжя). Структурні елементи сюжету й композиції в історичному романі “Ольвія” В. Чемериса
 34. Павлюк Н. Л. (Одеса). Аксіологія жертовності в історичній прозі Ю. Мушкетика
 35. Ракитова Л. А. (Славянск). Историософская традиция в публицистике М. А. Волошина (на материале статьи-лекции “Россия распятая”)
 36. Анісімова Н. П. (Бердянськ). “Присутність реальності, якої немає…”: моделювання театралізованої дійсності у поетичному дискурсі генерації 80-х рр. ХХ ст.
 37. Блик О. І. (Київ). Харківська школа романтиків у контексті європейського романтизму: національна парадигма світового явища
 38. Будівська Л. П. (Луганськ). Гуманістичне висвітлення постаті Олекси Довбуша в прозових творах українських авторів ХХ століття
 39. Гаджилова Г. О. (Київ). Українська драма 60-х років ХІХ століття: конфлікт матеріального й інтелектуального
 40. Новик О. П. (Бердянськ). Елементи казкового в оповіданні Євгена Гребінки “Мачеха и панночка”
 41. Смаглій І. В. (Дніпропетровськ). Дихотомія циклу “Любов і смерть” в однойменному збірнику поезій Світлани Йовенко
 42. Цепкало Т. О. (Херсон). Міфологема місяця в поезіях Дмитра Павличка та Марійки Підгірянки
 43. Школа В. М. (Бердянськ). Казкові елементи в художній структурі п’єс Івана Микитенка
Категорія: 2014