Випуск 2 (2014)

Автор | 26 Березня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

Філологічні науки

2014 рік

Випуск 2

Титульна сторінка

Зміст

 1. Зарва В. А. (Бердянськ). Становлення, еволюція й особливості роману виховання
 2. Погребная В. Л. (Запорожье). Элементы автобиографии в структуре женского романа 60–80-х гг. ХІХ века
 3. Філоненко С. О. (Бердянськ). 100 відтінків чорного. Нуар як жанр і стиль сучасної масової літератури
 4. Костромицкий Р. И. (Бердянск). Постмодернистская природа героя в романе В. Пелевина “Священная книга оборотня”
 5. Колінько О. П. (Бердянськ). Теоретично-дискурсивні аспекти системного аналізу міжлітературних взаємин
 6. Табакова Г. І. (Бердянськ). Концепт “природа” в структурі художнього світу ліричної прози
 7. Дуброва О. В. (Бердянськ). Двовір’я як філософсько-світоглядна домінанта в поетичному дискурсі Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича
 8. Патырбаева К. В. (Пермь, Российская Федерация). Потребление как язык симулякров общества постмодерна в философской конструкции Ж. Бодрийяра
 9. Новик О. П. (Бердянськ). Елементи барокової риторики в українській романтичній прозі та драматургії ХІХ ст.
 10. Трюхан О. І. (Бердянськ). Мотив гріха і покари як провідний у творчості Данила Братковського
 11. Коркішко В. О. (Бердянськ). Межовий простір в літературній спадщині М. Гоголя
 12. Регуш Ю. С. (Бердянськ). Історичні мотиви та образи у творчій спадщині Якова Щоголева
 13. Бєлаш Г. О. (Бердянськ). Особливості художнього простору в історичній прозі В. Будзиновського
 14. Школа В. М. (Бердянськ). Епічний характер п’єс Юрія Яновського
 15. Нехайчук Ю. А. (Бердянськ). Художнє осмислення історичної постаті в пенталогії “Мазепа” Богдана Лепкого
 16. Співак І. Е. (Бердянськ). Психологія зради в повісті Б. Харчука “Панкрац і Юдка”
 17. Bohdan V. V. (Berdyansk). The equivalence of units at different syntactic levels: formal aspect of adjoining constructions and composite sentences in modern ukrainian
 18. Джуманова Д. Р., Ювашева Ш. М. (Ташкент, Узбекистан). Концептуальная значимость сцепления
 19. Филатова Е. В. (Донецк). Синтагма в сложном предложении
 20. Глазова С. М. (Бердянськ). Закономірності функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій директивного типу у мовленні
 21. Греб М. М. (Бердянськ). Семантична організація складнопідрядних конструкцій із зіставною семантикою
 22. Губанов С. А. (Самара, Российская Федерация). Концептосфера Марины Цветаевой: лингвистический аспект
 23. Скалкина Я. Ю. (Москва, Российская Федерация). Тенденции интернацио-нализации и национализации в компьютерной лексике болгарского и польского языков
 24. Ходикіна І. І. (Бердянськ). Ономастичний простір творів Григорія Лютого
 25. Сомкин А. А. (Саранск, Мордовия, Российская Федерация). Социопсихо-лингвистические и культуроцентристские тенденции в системно-целостном изучении социума: pro et contra современной гуманитарной интегративной парадигмы
 26. Божинова К. Г. (Пловдив, Болгария). Съчинение по аналогия – създаване на приказки в пети клас
 27. Анісімова Н. П. (Бердянськ). Нове прочитання творчості Платона Воронька. Рецензія на монографію Реви Л. “Платон Воронько” (Київ : Альтерпрес, 2014. – 204 с.)
Категорія: 2014