Випуск 1 (2014)

Автор | 23 Березня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

Філологічні науки

2014 рік

Випуск 1

ПОВНИЙ ВИПУСК

Титульна сторінка

Зміст

 1. Погребеник В. Ф. Фольклоризм поезії Сильвестра Яричевського в контексті розвою української літератури від романтичного традиціоналізму до сецесіонізму
 2. Радишевський Р. П. Павло Зайцев – шевченкознавець
 3. Бондарева О. Є. Образ Тараса Шевченка в авторському міфотворенні біографічного сюжету
 4. Новик О. П. Трансформація мотиву Memento mori у творах романтиків
 5. Регуш Ю. С. Фольклорні мотиви та образи в поетичній спадщині Якова Щоголева
 6. Богданова М. М. Специфіка інтерпретації доби Руїни в історичній повісті Богдана Лепкого “Крутіж”
 7. Школа В. М. Функціонування календарних обрядів у художніх текстах українських драматургів 20–30-х років ХХ ст.
 8. Мельнікова Ю. О. Інтрепретація історії в романі Н. Королеви “Quid est veritas?” (“Що є істина?”)
 9. Анісімова Н. П. Пізній поетичний модернізм як естетичний феномен
 10. Лущій С. І. Образ моря в поезії Нью-Йоркської групи
 11. Казарин В. П., Новикова М. А., Криштоф Е. Г. Стихотворение О. Э. Мандельштама “Золотистого меда струя из бутылки текла…” (опыты реального комментария)
 12. Колінько О. П. Модерністська новела (до проблеми типології)
 13. Школа І. В. Часопросторовий вимір роману “Повернення Дон Кіхота” Г.-К. Честертона
 14. Дуброва В. О. Поетичний доробок Волта Вітмена крізь призму гендерної інтерпретації
 15. Єременко О. В. Комунікація “автор / читач” у змістоформальній структурі тексту (параметри літератури другої половини ХІХ ст.)
 16. Варикаша М. М. Секс і кохання у літературі нон-фікшн (гендерний аспект)
 17. Філоненко С. О. Література плюс кулінарія: формування нового жанру масового письменства
 18. Астаф’єв О. Г. “Слово о полку Ігоревім” у перекладі Ципріяна Годебського
 19. Журавльова С. С. Вплив “Żywot s. Alexego…” о. Петра Скарги на агіографічний вірш “Житіє Алексія человѣка божія” свт. Іоана Максимовича
 20. Чик Д. Ч. Ex providentia majōrum: жанровий різновид сімейного роману-хроніки в англійській та українській літературі І половини ХІХ ст.
 21. Чик О. І. Анатомія імперій: історичний дискурс українського та німецькомовного роману виховання ІІ половини ХІХ ст.
 22. Александрова Г. А. Порівняльний метод у науковому осмисленні Володимира Перетца
 23. Харлан О. Д. Українська та польська література міжвоєнного двадцятиліття: катастрофічні ландшафти
 24. Просалова В. А. Картина А. Бекліна “Острів мертвих” очима поетів
 25. Христіанінова Р. О. Внутрішній синкретизм складнопідрядних речень
 26. Харіна О. І. Повноголосо звучати в школі полум’яному слову А. С. Малишка
 27. Загороднова В. Ф. Емоційно-оцінна й образно-експресивна концептуалізація дійсності як лінгвістична база крос-культурного навчання української мови учнів-білінгвів
 28. Сердюк А. М. Концепти rosa–rose–троянда: зіставний аспект
 29. Сеничева О. А. Односоставные инфинитивные предложения как способ представления концептуального пространства художественного текста
 30. Греб М. М. Особливості лексико-семантичної організації предикативних частин складносурядного речення зі сполучником а як засіб вираження власне-зіставлення
Категорія: 2014