Випуск 10 (2016)

Автор | 2 Квітня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

Філологічні науки

2016 рік

Випуск 10

ПОВНИЙ ВИПУСК

Титульна сторінка

Зміст

 1. Загороднова В. Ф. (Бердянськ). Крос-культурне навчання української мови учнів-білінгвів в умовах міжетнічної комунікації
 2. Собецька Н. В. (Тернопіль). Актуальність соціолінгвістичних змін у мові
 3. Суима И. П. (Днепропетровск). Варианты формального респонсива в английском языке
 4. Дем’янчук Ю. І. (Львів). Методи виділення колокацій із військових термінологічних сполучень НАТО
 5. Гаврилова В. В. (Бердянськ). Структурний аспект англійських паремій із компонентом “назва свята”
 6. Гошовська О. В. (Івано-Франківськ). Особливості лінгвалізації концепту
 7. Колодяжна К. В. (Київ). Прагматичне транспонування непрямого мовленнєвого акту глузування
 8. Купіна І. О. (Харків). Фразеосемантична група як структурна одиниця фразеосемантичного поля
 9. Мараб’ян К. А. (Херсон). Природні стихії як компонент лінгвосеміотичного простору французьких фольклорних текстів для дітей
 10. Тарасенко Т. В. (Мелітополь). Мовні лакуни у міжкультурній комунікації
 11. Тарасова С. О. (Харків). Рефреймінг комунікативної поведінки концепту “дурень” в англомовній картині світу
 12. Косович О. В. (Тернопіль). Запозичення у словниковому складi французької мови. Параметри вивчення
 13. Мєдвєдєва Н. О. (Кривий Ріг). Особливості використання вказівних займенників у якості субституту теми сегментованого висловлення у французькій мові
 14. Павлик Н. В. (Бердянськ). Лінгвостильові параметри україномовного газетного дискурсу
 15. Слюсаренко О. В. (Маріуполь). Особливості перекладу німецьких термінів у галузі робототехніки
 16. Юмрукуз А. А. (Одеса). Просодія мовленнєвого акту емоційно-забарвленої згоди в діалогічному бізнес-дискурсі
 17. Гуров С. Ю. (Мелітополь). Аналіз освітньо-кваліфікаційних характеристик у студентів гуманітарних спеціальностей з метою виховання духовно-моральних цінностей засобами літературного мистецтва
 18. Котлярова В. Ю., Ткач М. В. (Мелітополь). Дистанційне навчання англійської мови студентів педагогічного ВУЗу
 19. Пухальська Г. А. (Кіровоград). Лінгвостилістичний аналіз поезій Яра Славутича як засіб поглиблення мовної компетенції студентів технічних ВНЗ
 20. Белова Ю. С. (Харьков). Автобиографическая доминанта образа автора в повести Е. Гришковца “Реки”
 21. Назарук І. В. (Луцьк). Вірші-писанки Костя Шишка: новаторський аспект у поетичній системі митця
 22. Панько О. І. (Ужгород). Парадигма реальне-фантастичне у поетиці сприйняття читача-дитини: Роальд Дал “Чарлі та великий скляний ліфт”
 23. Пархета Я. В. (Кіровоград). Трансформація образу жінки у мегатексті Григора Тютюнника
 24. Писаревська К. В. (Харків). Репрезентація образу дощу в поезії Анатолія Перерви
 25. Титаренко Е. А. (Харьков). Время и пространство как когнитивные метафоры в художественном мире В. Пелевина
 26. Хорольська Т. В. (Бердянськ). Проблема влади в романах Івана Білика “Дикі білі коні” та “Не дратуйте грифонів”
 27. Боговін О. В. (Бердянськ). Двобій із “клясиком”: традиційні моделі дантіани у памфлеті Ґео Шкурупія “Божественна комедія”
 28. Коноваленко Т. В. (Мелітополь). Магічно-реалістична та химерна проза
 29. Мітракова О. О. (Бердянськ). Трансформація міфу про Орфея у творі “Орфей і …” Ганса Еріха Носсака
 30. Ніколова О. О. (Запоріжжя). Специфіка досліджень екстракомічних псевдоморфних персонажів українського та російського фантастичного дискурсу к. ХVІІІ – і п. ХІХ ст. в контексті європейської традиції
 31. Олійник С. М. (Київ). Моделювання образу іншого в сучасній українській фантастичній прозі
 32. Переяслов В. О. (Харків). Магістральні світоглядні лінії Омара Хайяма у творчій інтерпретації В. Мисика
 33. Смольницька О. О. (Київ). Поезія і релігія: інтермедіальність творчості Віри Вовк
 34. Стоянова Н. (София, България). Театърът, улицата, гробищният парк. Парижки сюжети в българската проза от 30-те години на ХХ век
 35. Харлан О. Д. (Бердянськ). Особливості хронотопу в натюрморті: інтермедіальний аспект
 36. Яровенко Т. С. (Харків). Компаративний аналіз маргіналій О. Суржавського та ранньої прози С. Жадана
Категорія: 2016