Випуск 9 (2016)

Автор | 2 Квітня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

Філологічні науки

2016 рік

Випуск 9

ПОВНИЙ ВИПУСК

Титульна сторінка

Зміст

 1. Грабовська І. В. (Київ). Семантика й прагматика контактовстановлювальних метакомунікативних питань в англомовному діалогічному дискурсі
 2. Калужинська Ю. В. (Переяслав-Хмельницький). Засоби створення негативної оцінки в текстах на економічну тематику (на матеріалі мови друкованих ЗМІ)
 3. Писаревська О. В. (Харків). Мовні засоби вираження ідейно-естетичного змісту в пейзажній поезії Анатолія Перерви
 4. Сегал А. Л. (Київ). Комунікативно-інтенціональний зміст рекламно-інформаційного колажу
 5. Подуфалова Т. В. (Харків). Метафоризація інтенсивності бажання в сучасних англомовних художніх творах: лінгвокогнітивний аспект
 6. Сем’янків Н. В. (Київ). Особливості концептуалізації негативних емоцій в італійській мові
 7. Алексеев Н. Э., Алексеева Л. И., Синёва Т. В. (Одесса). Актуальные проблемы преподавания современного английского для студентов-юристов в ВУЗах
 8. Zosimova O. V. (Kharkiv). Motivation of American informal place names
 9. Панченко Т. С. (Переяслав-Хмельницький). Дифузні процеси лексики в мові української періодики (на прикладі лексем усного розмовного мовлення)
 10. Тараненко О. В. (Запоріжжя). Ідеоніми з оцінним компонентом значення в сучасній англійській мові
 11. Ємець О. В., Фира О. О. (Хмельницький). Концептуальна метафора часу у прозових творах сучасних американських авторів
 12. Кирюшкина М. И. (Гомель, Беларусь). Философия субъективного времени: интерпретация “женского начала” на примере современной белорусской женской поэзии
 13. Кочерга С. О. (Острог). Фокус художнього часу в культурному просторі драматургії Лесі Українки
 14. Куца Л. П. (Тернопіль). Гра хронотопів у повісті Івана Андрусяка “Вісім днів із життя бурундука”
 15. Лавринович Л. Б. (Луцьк). Темпоральні аспекти західної літературної традиції крізь призму концепції Ф. Жульєна
 16. Лахманюк А. М. (Тернопіль). Хронотоп новели М. Коцюбинського “Хвала життю”
 17. Левченко Г. Д. (Житомир). Утопічний хронотоп “щасливої Австрії” в сучасному українському романі (на матеріалі творів Ю. Винничука, С. Андрухович, Н. Гурницької)
 18. Левченко О. Г. (Житомир). Часопросторові образи в поетичній збірці Юрка Ґудзя “Маленький концерт для самотнього хронопа”
 19. Мочернюк Н. Д. (Івано-Франківськ). “Час – великий митець”: хронотопне мислення Олекси Грищенка (на матеріалі мемуарів “Мої роки в Царгороді”)
 20. Рибчинська З. Б. (Львів). “Майбутнє теперішнє” як часовий режим культури (у маніфестографії Михайля Семенка)
 21. Смаглій І. В. (Дніпропетровськ). Парадокси художньої інтерпретації часу в поезіях Світлани Йовенко
 22. Стадніченко О. О. (Запоріжжя). Категорія часу в мемуарах Романа Іваничука “Благослови, душе моя, Господа…”
 23. Швець А. І. (Львів). “Що се за дух часу такий?” (темпоральна аксіологія в оповіданні Наталії Кобринської “Дух часу”)
 24. Бережний В. А. (Запоріжжя). Анекдот у сучасному гуманітарному дискурсі
 25. Висоцька С. С. (Львів). Поліглосія Дж. Джойса як чинник літературної еволюції
 26. Гребенюк Т. В. (Запоріжжя). Когнітивні аспекти репрезентації свідомості в художній оповіді
 27. Ніколова О. О. (Запоріжжя). Типологія комічних псевдоморфних персонажів в українській та російській драматургії кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.
 28. Солецький О. М. (Івано-Франківськ). Емблематичні форми первісного семіозису
 29. Чик Д. Ч. (Бердянськ). Мапа подорожі: мономіф як сюжетна модель в англійському й українському сатиричному “романі великої дороги” першої половини ХІХ ст.
 30. Городніча Н. В. (Енергодар). Риси орнаментального стилю в “Слові про Ігорів похід”
 31. Домбровський М. Б. (Львів). Культурний золотий вік в образному світі Тібулла
 32. Карабович Т. (Люблін, Польща). Деконструкція мотивів ностальгії та вигнання у творчості поетеси Емми Андієвської
 33. Тупахіна О. В. (Запоріжжя). Втрата пам’яті як концептуальна метафора у романі Мітча Калліна “A slight trick of the mind”
 34. Фока М. В. (Кіровоград). “Вишневий сад” А. Чехова як “нова драма”: поетика підтексту
Категорія: 2016