Випуск 17 (2018)

Автор | 21 Лютого, 2019

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.

Філологічні науки

2018

Зміст

 1. Богдан В. Еволюція приєднувальної конструкції у XVI – XXI століттях
 2. Глазова С. Лексико-семантичне наповнення предикативних частин пояснювально-ототожнювальних конструкцій
 3. Крижко О. Поняття терміносистеми у сучасній лінгвістичній науці
 4. Алексеева Л. Семантико-стилистические особенности функционирования сложных многочленних конструкций в идиостиле И. Тургенева
 5. Крутько Т., Купчик Л. Прецедентні феномени у промовах бізнес-коучів (на матеріалі персональних сторінок соціальної мережі Facebook)
 6. Ткаченко А. “Красиве і корисне”: від шумерів – дотепер
 7. Давиденко І. Поняття “Інтерпретація” в терміносистемі літературознавчої теорії: історіографічний дискурс
 8. Девдюк І. Проблема свободи в антиутопічному дискурсі романів “Сонячна машина” В. Винниченка і “Прекрасний новий світ” О. Гакслі
 9. Зарва В. “У Салтикові є щось Свіфтовське…”: своєрідність сатири англійського і російського письменників
 10. Шулькова К. Жанрові модифікації дитячого детективу: теоретичний аспект
 11. Школа І.Імпресіоністична естетика роману В. Вулф “Хвилі” в контексті теорії інтермедіальності
 12. Яровенко Т. Національна ідея в контексті масового й елітарного (шевченкознавча есеїстика Євгена Маланюка в науковій концепції Григорія Клочека)
 13. Ткачук О. Національно-культурна ідентичність Джозефа Конрада очима перших критиків
 14. Тхорук Р. Ідентичність художника у традиції поваги до материнства (за драмою “Чорна Пантера і Білий Медвідь” В. Винниченка)
 15. Омельчук О. Українська пролетарська література: проблеми сучасного підходу
 16. Рева Л. Втрачене / невтрачене покоління : Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – майдан – гібридна війна
 17. Анісімова Н. “То звідки ж ця музика, Господи?”: філософія і поетика музичних образів у ліриці В. Герасим’юка, І. Малковича, І. Римарука
 18. Писаревська О. Білий колір в ідіостилі Анатолія Перерви
 19. Урись Т. Плантитативні й бестіарні образи-символи у творчості сучасних українських поетів
 20. Співак І. Вивчення творів Дж. Р. Р. Толкіна на уроках позакласного читання
 21. Новик О. Переклад як осучаснення давньої літератури: рецензія на монографію Шмігера Тараса “Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами”